Nortzuk garen

Naiz eta web gune bakarra izan, bi taldek osatzen dute bertako ekintza eta ekitaldiak: Judo Legazpi eta Jiu Jitsu Zumarraga alegia. Bi talde hauek Jose Manuel Paternainen eskutik sortuak izan ziren 80. hamarkadan, Urola garaia eta Goierriko eskualdeko neska mutilei Judo  eta  Jiu Jitsu erakusteko asmotan.

Gaur egun, Asier Berasategui eta Maria Clavero dira, talde hauen arduradunak hurrenez – hurren eta bi taldeetan eskaintza berdina izanen dute:

Txikientzako Judoa: psikomotrizidadea, bizitasuna, eta oreka bezalako ezaugarriak lantzen dira errespetua, arreta, laguntasuna, apaltasuna, autokontrola eta talde lana bezalako baloreak kontuan izanik. Honekin guztiarekin lanean jarduntzeko, jolasak erabiltzen dira, egun bakoitzean landu nahi den ezaugarrira moldatuz.

Txapelketetako Judoa / Jiu Jitsua: Judoko eta Jiu Jitsuko txapelketetan parte hartu nahi dutenek, entrenamendu saioetan bestelako ariketa berezi batzuk egiten dituzte txapèlketak ondo prestatu ahal izateko. Noski, judoaren balore sozialak eta ezaugarri fisikoak beti aurrean izanda.

Helduentzako Judoa / Jiu Jitsua: Helduek, normalean, Judoa eta Jiu Jitsua teknikoki landu nahi dute, berau ezagutu arte martziual bezala. Horren erabilgarriak dira Judoa eta Jiu Jitsua, zein herrmienta bezala erabiltzen diren teknikoki ikasten duten bitartean, berean gorputza fisikoki ere lantzen dutela. Gainera prestaketa fisiko zehatzak prestatu ditzakegu interesa duenarentzat; gimnasiora oso gutxitan jun beharrik izan gabe.

Jiu Jitsua: 13 urteetik aurrera lantzen degun beste arte martzial bat da, Judoaren oinarritzat onartuta dagoena. Jiu Jitsuak bi bide desberdinetatik landu daiteke: teknikoki, Defentsa Pertsonaltzat ulertzen denea,  eta txapelketari begira. Guk, gehien bat, txapelketako bide lantzen degu, Defentsa Pertsonala beste atal batean sailkatzen dugu eta.

Defentsa Pertsonala: Defentsa Pertsonala defenditzeko beharrezkoa den ezagutza bezalaa ulertu behar da. Ezaugarri tekniko – fisikoaetatik, ezaugarri legal eta psikologikoetaraino.

============================================================================

Esta web hace de escaparate para las actividades de los clubes de Judo Legazpi Jiu Jitsu Zumarraga. Ambos clubes fueron creados por Jose Manuel Paternain en la década de los 80 para dar a conocer en las comarcas de Alto Urola y Goierri los deportes del Judo y Jiu Jitsu.

Actualmente Asier Berasategui y Maria Clavero son los responsables de coordinar y dirigir estos clubes respectivamente. Actividades que se

Judo infantil: Cualidades físicas como la psicomotricidad, agilidad y el equilibrio se trabajan en el Judo queriendo inculcar valores sociales tales como el respeto, la atención, la amistad, humildad, auto-control y la colaboración. El trabajo que se realiza con los niños y niñas se hace a través de los juegos adecuados a la cualidad que se quiera trabajar y usando el Judo como herramienta para poder lograrlo.

Judo / Jiu Jitsu competición: Existen competiciones tanto de Judo como Jiu Jitsu. Aquellos interesados en competir tanto en Judo como en Jiu Jitsu trabajan de forma diferente al resto pero siempre teniendo en cuenta los valores y cualidades mencionados.

Judo / Jiu Jitsu adulto: Los adultos rara vez quieren competir, por lo que toman el Judo y el Jiu Jitsu como conocimiento; por aprender el arte marcial y poder usarlo, porque no, como Defensa Personal. Lo que ofrecemos para los adultos es usar el Judo y el Jiu Jitsu como herramienta para que, además de conocer técnicamente ambos artes marciales, puedan trabajar físicamente su cuerpo. Ambos arte marciales están centrados en la fuerza explosiva y en la fuerza de resistencia, siendo deportes mayormente anaerobios.

Jiu Jitsu: A partir de los 13 años, empezamos a introducir el Jiu Jitsu a nuestros jóvenes. Se puede entrenar como un arte marcial técnico, lo que nos llevaría a la Defensa Personal o se puede entrenar el Jiu Jitsu dirigido a la competición; siendo esta opción la más elegida por nuestros jóvenes. Nuestros clubes, al entrenar el Jiu JItsu, se centran en el aspecto competitivo, ya que se le dedica un capitulo entero a la Defensa Personal.

Defensa Personal: Entendida como Defensa Personal todo aquello que englobe necesario para poder defenderse. Desde el aspecto técnico – físico hasta los aspectos legales y psicológicos.